Làm sao để khắc phục run tay khi tập trung làm việc?

Làm sao để khắc phục run tay khi tập trung làm việc?

Run tay khi tập trung viết, vẽ, ký tên, xâu kim, cắt tóc, sửa chữa đồ đạc… hoặc khi có người khác nhìn vào có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu là người trẻ. Tình trạng này có thể ngày càng chuyển biến xấu dần nếu bạn ...