Rối loạn thần kinh tự chủ ở người bệnh Parkinson

Rối loạn thần kinh tự chủ ở người bệnh Parkinson

Rối loạn thần kinh tự chủ là một trong những biến chứng thường gặp ở người bệnh Parkinson. Theo ước tính, 50 – 55% trường hợp người bị Parkinson mắc phải biến chứng rối loạn thần kinh tự chủ ở giai đoạn muộn của bệnh. Hệ thần kinh tự chủ, ...