Chất dẫn truyền thần kinh trong điều trị bệnh Parkinson

Chất dẫn truyền thần kinh trong điều trị bệnh Parkinson

Năm 1921, phát hiện của nhà khoa học người Đức Otto Loewi về các chất trung gian hóa học, đã làm thay đổi hoàn toàn các quan điểm khoa học trước đó cho rằng phần lớn sự giao tiếp thần kinh trong não bộ  là thông qua xung điện. Phát ...